Turne në fabrikë

Turne në fabrikë

Muri i shfaqjes së mostrës

Zyrë

Punëtori